Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

OTWARTE KONKURSY

Wykaz aktualnych konkursów

 

Szanowni Państwo,

Centrum Projektów PPUZ w Nowym Targu uprzejmie informuję, iż Narodowy Bank Polski ogłosił IV edycje Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów.

Cel konkursu to: wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z zakresu bankowości, pieniądza i finansów oraz podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych oraz promocja najwybitniejszych z nich.

Do Konkursu można zgłaszać: wydawnictwa napisane w języku polskim, wydane lub rozpowszechnione na terenie Polski między 22 stycznia 2019 r. a 10 września 2021 r.

Publikacje mogą mieć jednego lub wielu autorów.

Termin nadsyłania prac: 31 grudnia 2021 r.

Kwota: Wybrana publikacja zostanie uhonorowana nagrodą główną 80 tys. zł lub wyróżnieniem w wysokości 30 tys. zł.

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym linku: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2021/nagroda/index.html

 

 

Szanowni Państwo,

Centrum Projektów PPUZ w Nowym Targu uprzejmie informuję, iż Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ogłosił konkurs - Nagroda im. Artura Rojszczaka.

Cel: nagroda przyznawana jest młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Kwota: wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto.

Termin: 31 stycznia 2022 r.

W myśl regulaminu, kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Zachęcamy więc do odpowiednio wcześniejszego kontaktowania się z członkami Klubu i zgłaszania im propozycji kandydatów. Informacje o członkach Klubu są dostępne w Bazie Stypendystów FNP.

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym linku: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka