Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Czasopisma

 

       LEGENDA

     Czasopisma prenumerowane od 2017 roku

      Czasopisma prenumerowane w latach poprzednich

       Link do czasopisma w wersji on-line


     Czasopismo w języku rosyjskim

     Czasopismo w języku angielskim

     Czasopismo w języku niemieckim

 

1.

 ADMINISTRATOR

 


 

 

2.

 AD VOCEM

 


 

 

3.

 ALMANACH NOWOTARSKI 

 

4.

 ANESTEZJOLOGIA I RATOWNICTWO 

 

5.

 ARCHITECTURE ACTUEL 


6.

 ARCHITEKTURA & BIZNES 

 

7.

 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 


  

8.

 ARCHITEKTURA 

 

 

9.

 AROMATERAPIA (PDF NA CD)  

 

10.

 AURA   

 

11.

 BADANIE I DIAGNOZA 

 

12.

 BEAUTY FORUM 

 

13.

 BEAUTY INSPIRATION  

 

14.

 BIBLIOTEKARZ 

 

15.

 BODY LIFE 

 

16.

 BUILDER 

 

17.

 BUSINESS ENGLISH
 MAGAZINE               


18.

 CARING

 


 


19.

 CHIRURGIA NARZĄDÓW RUCHU
 I ORTOPEDIA POLSKA

 


 

 

20.

 CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ

 


 

 

21.

 CRITICAL CARE NURSING CLINICS

 


 


22.

 CZTERY KĄTY    

 

23.

 DERMATOLOGIA ESTETYCZNA 

 

24.

 DERMATOLOGIA I KOSMETOLOGIA 

 

25.

 DERMATOLOGIA PRAKTYCZNA 

 

26.

 DETAIL 


27.

 DEUTCH ACTUELL PL 


28.

 DOM I WNĘTRZE 

 

29.

 DZIENNIK POLSKI 

 

30.

 EBN EVIDENCE BASED NURSING

 


 


31.

 ECHA LEŚNE

 


 

 

32.

 EDUKACJA

 


 

 

33.

 EMERGENCY MEDICAL 


34.

 ENDOKRYNOLOGIA PEDIATRYCZNA

 


 

 

35.

 ENGLISH MATTERS 


36.

 ENGINEERING GEOLOGY

 


 


37.

 EWROPA.RU 


38.

 FACILITY MANAGER

 


 

 

39.

 FIZJOTERAPIA 

 

40.

 FIZJOTERAPIA POLSKA 

 

41.

 FOLIA TURISTICA 

 

42.

 FORUM AKADEMICKIE 

 

43.

 GAZETA POLSKA CODZIENNA


 

 

 

44.

 GAZETA WYBORCZA


 

 

 

45.

 GEOTURYSTYKA/GEOTOURISM 

 

46.

 GERIATRIC NURSING

 


 


47.

 GINEKOLOGIA PRAKTYCZNA

 


 

 

48.

 GŁOS LASU

 


 

 

49.

 HOTELARZ         

 

50.

 HUMAN MOVEMENT

 


 


51.

 INTERNATIONAL NURSING REVIEW

 
52.

 JĘZYK POLSKI 

 

53.

 JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM

 


 

 

54.

 JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI  

 

55.

 JOURNAL OF COMMUNITY NURSING

 


 


56.

 JOURNAL OF PALLIATIVE CARE

 


 


57.

 KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA 

 

58.

 KULTURA FIZYCZNA

 


 

 

59.

 KWARTALNIK ARCHITEKTURY
 I URBANISTYKI 

 

60.

 KWARTALNIK PEDAGOGICZNY

 


 

 

61.

 LNE&SPA


 

 

 

62.

 ŁADNY DOM

 


 

 

63.

 MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 

 

64.

 MEDYCYNA INTENSYWNA
 I RATUNKOWA

 


 

 

65.

 MEDYCYNA MANUALNA 

 

66.

 MEDYCYNA PALIATYWNA 

 

67.

 MEDYCYNA PO DYPLOMIE 

 

68.

 MEDYCYNA PRAKTYCZNA 

 

69.

 MEDYCYNA PRAKTYCZNA – 
 PEDIATRIA

 

 


 

 

70.

 MEDYCYNA SPORTOWA

  

 

71.

 MOJE MIESZKANIE

  

 

72.

 NA RATUNEK

  

 

73.

 NATIONAL GEOGRAPHIC

  


74.

 NEUROLOGIA I NEUROCHIRURURGIA  

  

 

75.

 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
 I REHABILITACJA 

 

76.

 NURSING CLINICS OF NORTH 
 AMERICA

 


 


77.

 NURSING INQUIRY

 


 


78.

 NURSING RESEAR

 

 

 


79.

 NURSING STANDARD

 


 


80.

 OCHRONA ZABYTKOW 

 

81.

 OSTANOWKA: ROSSIJA!             


82.

 PAMIĘTNIK LITERACKI 

 

83.

 POLSKA-GAZETA KRAKOWSKA 

 

84.

 PCVN PROGRESS IN 
 CARDIOVASCULAR NURSING

 


 


85.

 PEDIATRIA PO DYPLOMIE

 


 

 

86.

 PEDIATRIA POLSKA 

 

87.

 PHYSIO THERAPEUTEN

 


 


88.

 PIELEGNIARKA I POŁOŻNA

 


 

 

89.

 PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU 

 

90.

 PIELĘGNIARSTWO POLSKIE 

 

91.

 PŁAJ 

 

92.

 POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY 

 

93.

 POLISH JOURNAL OF EMERGENCY
 MEDICINE

 


 


94.

 POLONISTYKA 

 

95.

 POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY

 


 

 

96.

 POLSKI REGION PIENINY

 


 

 

97.

 PORADNIK JĘZYKOWY 

 

98.

 POSTĘPY REHABILITACJI 

 

99.

 PRACE PIENIŃSKIE


 

 

 

100.

 PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA
 I REHABILITACJA 

 

101.

 PROBLEMY OCEN
 ŚRODOWISKOWYCH

 


 

 

102.

 PROBLEMY OPIEKUŃCZO 
 WYCHOWAWCZE

 


 

 

103.

 PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA

 

104.

 PRZEGLĄD GEODEZYJNY 

 

105.

 PRZEGLĄD PEDIATRYCZNY

 


 

 

106.

 PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY  

 

107.

 PRZYRODA POLSKA 

 

108.

 PSYCHOTERAPIA 

 

109.

 PSYCHIATRIA POLSKA 

 

110.

 QUALITY & SAFETY IN HEALTH
 CARE

 


 


111.

 REHABILITACJA MEDYCZNA 

 

112.

 REHABILITACJA W PRAKTYCE 

 

113.

 REHABILITATION NURSING

 


 


114.

 REMEDIUM 

 

115.

 RENOWACJE I ZABYTKI 

 

116.

 ROCZNIK ORAWSKI

 


 

 

117.

 ROZPRAWY NAUKOWE

 


 

 

118.

 RUCH LITERACKI

 

119.

 RYNEK TURYSTYCZNY 

 

120.

 RZECZPOSPOLITA


 

 

 

121.

 SOILS AND FOUNDATIONS

 
122.

 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI 

 

123.

 SPRAWY NAUKI

 


 

 

124.

 SZTUKA LECZENIA 

 

125.

 ŚWIAT ALUMINIUM 

 

126.

 ŚWIAT SZKŁA 

 

127.

 TATERNIK

 


 

 

128.

 TATRY TPN

 


 

 

129.

 TEATR  

 

130.

 TEKSTY DRUGIE

 


 

 

131.

 TIME    


132.

 TURYSTYKA I REKREACJA 

 

133.

 TURYZM 


134.

 TYGODNIK PODHALAŃSKI 

 

135.

 WIADOMOŚCI EKOLOGICZNE

 


 

 

136.

 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE   

 

137.

 WIERCHY 

 

138.

 WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA 


139.

 WSPÓLNE TEMATY 

 

140.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

 


 

 

141.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE
 I ZDROWOTNE 

 

142.

 ZAWÓD ARCHITEKT

 


 

 

143.

 ZDROWIE PUBLICZNE   

 

144.

 ZESZYTY LITERACKIE 

 

145.

 ZNUE EKONOMICZNE PROBLEMY 
 TURYSTYKI


  

146.

 ZESZYTY PRASOZNAWCZE