Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Dla Studenta

Informacje dotyczące kształcenia

Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego oraz zasad panujących na naszej Uczelni. Dodatkowo, prezentujemy informacje na temat opłat za studia.

więcej »

Wirtualny dziekanat

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Plan zajęć

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Stypendia i zapomogi

Przedstawiamy informacje na temat świadczeń pomocy materialnej dla studentów dostępnych w naszej Uczelni.

więcej »

Ubezpieczenie zdrowotne

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW INFORMACJE OGÓLNE Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, który nie ukończył 26 roku życia spoczywa na jego rodzicach/opiekunach prawnych. Jeżeli rodzice nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia, wówczas zgłoszenia mogą...

więcej »

Wzory dokumentów

Wzory podań dla studentów:  Podanie do Departamentu Finansowego o zwrot nadpłaty (pdf, word);  Podanie do Departamentu Finasowego o wystawienie faktury (pdf, word);  Podanie do Dyrektora o przedłużenie sesji (pdf, word);  Podanie do Dyrektora o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego (pdf, word);  Podanie do Dyrektora o przywrócenie terminu podstawowego z egzaminu (pdf, word);  Podanie do Dyrektora o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (pdf, word);  Podanie do Dyrektora...

więcej »

Samorząd studencki i organizacje studenckie

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Erasmus+

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Oferty pracy, staży, szkoleń

Oferty pracy, staży, szkoleń - zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń.

więcej »

Mieszkanie dla studenta

Zgłoś swoją ofertę w Centrum Marketingu PPUZ, a my zamieścimy bezpłatnie twoje ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni!

więcej »

Konkursy

W tym miejscu znajdziesz informacje o aktualnych konkursach tematycznych.

więcej »
1 2