Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid
Szybki kontakt

Biblioteka Akademicka
Podhalańskiej Państwowej
Uczelni Zawodowej
w Nowym Targu

 

Zadaj pytanie on-line

CZYTELNIA
telefon: 18 26 10 714
czytelnia@ppuz.edu.pl 

 
WYPOŻYCZALNIA
telefon: 18 26 10 715
wypozyczalnia@ppuz.edu.pl

Podhalańska Biblioteka Cyfrowa

 

 

 

  Projekt PPUZ w Nowym Targu
  Podhalańska Biblioteka Cyfrowa (PBC)

 

  • Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 2 Oś priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne.

  • Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Małopolskiego

  • Kierownik Projektu: dr hab. Anna Mlekodaj, prof. ucz. PPUZ

 

............................................................................................

Znaczenie Projektu dla kultury i dziedzictwa Subregionu Podhalańskiego, Małopolski i Polski

PODHALAŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA ochroni istotną (ze względu na rolę Podhala w kulturze i historii Polski) część narodowego dziedzictwa kulturowego; stanie się wartościowym repozytorium podhalaniców, istotnych z punktu widzenia naukowego, popularyzatorskiego, kulturowego oraz edukacyjnego; udokumentuje i spopularyzuje istotny wkład podhalańskiej kultury ludowej w kulturę polską (...).

więcej »

Główne działania w Projekcie

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU: urządzenie w PPWSZ Pracowni Digitalizacji, wyposażonej w nowoczesny sprzęt do digitalizacji druków, gazet, książek. Przeszkolenie personelu. Pracownia jest utworzona przy Bibliotece PPWSZ; digitalizacja kilkunastu tysięcy stron podhalaniców, głównie książek i innych wydawnictw pisanych gwarą lub traktujących o góralskiej kulturze, wydanych przed 1939 rokiem (...).

więcej »

Finanse Projektu

Kliknij WIĘCEJ, aby uzyskac informację na temat finansów projektu.

więcej »

Klauzula informacyjna

Kliknij więcej>> aby zapoznać się z dokumentem

więcej »